Het aquathermie onderzoek in Poelgeest is inmiddels afgerond

6 januari 2020

Een groep bewoners van die wijk, verenigd in Energiek Poelgeest trok op met EnergiekLeiden om uit te laten uitzoeken of ze hun huizen kunnen verwarmen met warmte uit het omringende water.

EnergiekLeiden en EnergiekPoelgeest
EnergiekLeiden bevordert duurzame energieopwekking in de regio Leiden met als doel het realiseren van een energieneutrale stad en regio. De stichting stimuleert lokale acties door het aanbieden van advies, praktische informatie en begeleiding. Energiek Poelgeest is een bewonersinitiatief in de Oegstgeester wijk Poelgeest. De leden worden met kennis en menskracht ondersteund door EnergiekLeiden.

De huizen in de wijk Poelgeest zijn aangesloten op een warmtenet van Nuon. Dat net wordt nu nog gevoed door een op aardgas gestookte energiecentrale. Om die warmtevoorziening te verduurzamen, heeft het bewonersinitiatief Energiek Poelgeest in samenwerking met EnergiekLeiden nu laten uitzoeken of er warmte kan worden opgewekt uit de Haarlemmertrekvaart, zandafgravingen de Klinkenbergerplas of ‘t Joppe, of uit de rioolwaterzuivering (RWZI Leiden Noord).

Veel interesse in onderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek werd breed gedragen, want er zijn veel partijen benieuwd naar de mogelijkheden voor warmteopwekking uit oppervlaktewater. Buiten Provincie Zuid-Holland, die 50% van de kosten voor haar rekening nam, hebben ook de gemeentes Leiden en Oegstgeest en het Hoogheemraadschap Rijnland het onderzoeksproject gesteund met geld, kennis en menskracht. Nuon, beheerder van het warmtenet en energieleverancier en drie gespecialiseerde onderzoeksbureaus zorgden voor het technische en financiële rekenwerk.

Bewoners betrokken
De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en Energiek Poelgeest heeft deze uitkomsten uiteengezet op een recent gehouden bewonersbijeenkomst. Conclusie van Frank ter Beek van het bewonersinitiatief: “Voordat we onze huizen echt duurzaam kunnen verwarmen zijn we wel een paar jaar verder. Maar dit haalbaarheidsonderzoek is natuurlijk een prachtige eerste stap.”

De mogelijkheden voor Aquathermie
Dit zijn de onderzoeksresultaten:

Samenvatting Onderzoeksrapport
Fase 1 en 2 Technische verkenning en Technische uitwerking
Fase 3 Organisatorische verkenning

Neem voor meer informatie over het project contact op met Frank ter Beek van Energiek Poelgeest via mailadres f.t.beek@hccnet.nl. Of kijk op www.energiekpoelgeest.nl/energie

Share This