Warmtetransitie

Leidse warmte

Grofweg de helft van de energie die Nederland gebruikt, gaat op aan verwarmen. Daar ligt dus een flinke kans voor verduurzaming. Stroom gebruiken voor verwarming is inefficiënt, daarom wordt er op grote schaal gezocht naar andere warmtebronnen: warmte uit water, lucht of de grond bijvoorbeeld, of restwarmte uit de industrie.

Ook de gemeente Leiden zoekt naar duurzame warmteoplossingen voor de stad. Coöperatie Energiek Leiden denkt actief mee en zit aan tafel bij het ontwikkelen van beleid.

Een goede warmteoplossing volgens Energiek Leiden

Een goede warmteoplossing moet wat ons betreft aan deze eisen voldoen:

  • Bewoners hebben zeggenschap over de keuze voor de beste warmteoplossing voor hun woning of wijk. Dat betekent dat ze ook de mogelijkheid hebben om als coöperatie zelf een warmteoplossing in beheer te nemen en zo invloed uit te oefenen op de duurzaamheid en betaalbaarheid.
  • Er is ruimte voor kleinschalige, flexibele en gecombineerde oplossingen, naast mogelijke grootschalige oplossingen zoals restwarmte uit de industrie. Alle lokale, duurzame bronnen die we hebben moeten gebruikt worden.
  • Bewoners die aangesloten worden op een warmtenet, kunnen kiezen uit meerdere aanbieders en zitten niet vast aan één leverancier.

Transitievisie Warmte

De gemeente Leiden heeft een Transitievisie Warmte opgesteld, waaraan Energiek Leiden een bijdrage heeft geleverd. Mede door onze inbreng wordt restwarmte uit Rotterdam niet als enige mogelijke bron gezien en zijn lokale burgerinitiatieven in beeld  als interessante partners en mogelijke ontwikkelaars van warmtebronnen.

De visie heeft tot en met 25 november ter inspraak gelegen voor aan alle Leidenaren. Energie Leiden heeft een zienswijze ingediend en andere warmte-initiatieven in Leiden gevraagd dat ook te doen. Lees hier onze reactie op de Transitievisie Warmte van gemeente Leiden.

Heb je een visie op het warmtebeleid en wil je meedenken met de werkgroep? Laat het ons weten via info@energiekleiden.nl.

 

 

Share This