Rijnland Energie wil een leefbare regio

17 december 2020

Rijnland Energie is een regionale energiecoöperatie in de regio Holland-Rijnland. We zijn opgericht door een aantal lokale energiecoöperaties en zij vormen ook onze leden. Ons doel: de energietransitie versnellen door samen te werken in de regio.

Collectieve, regionale wind- en zonneprojecten zijn de meest duurzame, betaalbare en realistische manier om CO2-uitstoot te verminderen. Daarom streven we ernaar het aantal zon- en windprojecten uit te breiden en zo bij te dragen aan een blijvend leefbare regio.

Waarom een coöperatie?

Rijnland Energie is een regionale coöperatie. We hebben daarvoor gekozen omdat we vinden dat:

  • omwonenden zeggenschap moeten hebben over de energiebronnen in de buurt.
  • omwonenden moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van de energiebronnen.
  • winst uit de opgewekte energie moet terugvloeien naar de lokale of regionale gemeenschap.
  • het draagvlak voor projecten breder is als mensen erover kunnen meebeslissen.
Share This