Leidse Klimaattafel

Bespreek je idee aan de Leidse Klimaattafel

De gemeente Leiden heeft de ambitie om de CO2-uitstoot van de stad in 30 jaar terug te brengen naar nul. Hiermee dragen we als stad bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en het Klimaatakkoord van Parijs. Energiek Leiden heeft de Leidse Klimaattafel opgericht om als Leidenaars samen een bijdrage te leveren aan die ambitie.

Zo werkt het

Aan de Leidse Klimaattafel bundelen bewoners, woningcorporaties, ondernemers, burgerinitiatieven, experts van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Door samen te werken en onze kennis en ervaring te delen, helpen we elkaar om duurzame plannen en concrete projecten op het gebied van het klimaat te realiseren en de energietransitie te versnellen.

De tot nu toe voorgelegde kwesties vereisen expertise uit meerdere disciplines. Door dóór te vragen, de kwestie in een andere context te plaatsen en ervaringen van elders te delen, helpen de deelnemers de vragensteller met vervolgstappen. Soms kan een tip al meteen doorgevoerd worden met gunstig resultaat. Ook ontstaan er interessante nieuwe samenwerkingsverbanden, die door Energiek Leiden verder ondersteund worden.

Hiernaast vind je een aantal filmpjes over de thema’s die de Klimaattafel-leden bezighouden.

Leg je plan, idee of dilemma voor

Wil je een idee voor verduurzaming toetsen? Heb je een goed plan om de energietransitie te versnellen, maar stuit je op belemmeringen bij de uitvoering? Wil je je kennis en ervaring inbrengen om andere projecten vooruit te helpen? Meld je dan aan bij de Leidse Klimaattafel.

Share This