Privacybeleid

1. Ons privacybeleid

Binnen EnergiekLeiden vinden we privacy belangrijk. Wij zullen daarom uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Daarbij gaan we altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we hebben verzameld. Wij zullen de gegevens van onze relaties uitsluitend met derden delen met uw uitdrukkelijke toestemming. Ons privacy beleid is met ingang van 25-5-2018 van toepassing op alle diensten en communicatiemiddelen van EnergiekLeiden. Doel van dit privacybeleid is om inzicht te geven in welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en waar deze gegevens precies voor worden gebruikt. Daarbij willen we ook inzicht geven in met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens worden gedeeld. Ook beschrijven we hoe we de persoonsgegevens opslaan en hoe we deze gegevens beveiligen. Daarbij wordt er in beschreven waar onze relaties recht op hebben aangaande de persoonsgegevens die we opslaan.

2. Definities

Voordat we dieper op ons privacy beleid ingaan, zouden we graag eerst wat definities willen uitleggen.
Relatie: Elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt, advies vraagt of diensten ontvangt van EnergiekLeiden.
Bespaarpartners: Bedrijven die energiebesparende diensten en/of producten aanbieden via ons platform op verzoek van onze relaties.
Persoonsgegevens: Hiermee bedoelen we ieder gegeven dat informatie geeft over een natuurlijk persoon. Met deze gegevens is het dus mogelijk om de identiteit van een natuurlijk persoon vast te stellen op een indirect of directe manier. Dit kan bijvoorbeeld een naam of email adres zijn.
Geaggregeerde data: Niet persoonlijk identificeerbare data. Deze data is namelijk geanonimiseerd.
Dienst: De diensten die EnergiekLeiden aanbiedt via ons platform. Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van inzicht in energieverbruik, mogelijkheden verduurzaming van de energiebehoefte en hierop afgestemde bespaaradviezen.
EnergiekLeiden: Dat zijn wij, ingeschreven onder KvK nummer 57373876.
Online platform: Is de plaats waar de diensten van EnergiekLeiden worden aangeboden. Dit gebeurt via de website EnergiekLeiden.nl of subdomeinen hiervan.

3. Waarom en welke persoonsgegevens slaan we op?

Om onze diensten succesvol uit te kunnen voeren, moeten we bepaalde persoonsgegevens van onze relaties opslaan. Zo slaan we persoonlijke data en niet persoonlijk identificeerbare data op. Dit is bijvoorbeeld een naam, (email) adres, telefoonnummer, project gerelateerde informatie, energieadviezen en/of -maatregelen, wanneer van toepassing. Alsmede de via ons verkregen offertes of voorstellen van onze bespaarpartners. Wij gebruiken de Pipedrive als CRM pakket om deze gegevens in te verwerken. Dit is een afgeschermde Cloud omgeving. De reden waarom we deze persoonsgegevens opslaan is om het mogelijk te maken om onze relaties op de hoogte te houden van energiebesparende mogelijkheden en aanverwante diensten. Zonder het opslaan van die gegevens, is het niet mogelijk om onze diensten aan onze relaties te leveren. De persoonlijke data zullen we nooit zonder toestemming van de relatie delen met derden. Wel gebruiken we niet persoonlijk identificeerbare data (geaggregeerde data) voor statistische doeleinden. We verzamelen binnen EnergiekLeiden de persoonsgegevens van klanten gedurende de volgende activiteiten:
Als er contact met EnergiekLeiden wordt opgenomen voor advies.
Bij het samenstellen en geven van adviezen.
Wanneer er een product en/of dienst wordt aangeschaft.
Voor het versturen van nieuwsbrieven

4. Nieuwsbrieven en enquêtes

Van de e-mailadressen maken wij gebruik om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen en incidenteel om u gericht via een email over een bepaald onderwerp te informeren. Voor het toesturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de online-tool MailChimp. Het privacybeleid van MailChimp vindt u op hun site: https://mailchimp.com/ onderaan de pagina. MailChimp biedt de mogelijkheid om aan te geven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dat kan ook door ons een verzoek te sturen u uit de verzendlijst te schrappen. In de toekomst zullen wij u mogelijk een enquête toesturen waarin we uw mening over duurzaamheidsonderwerpen of over onze activiteiten willen vragen. In dat geval maken we gebruik van de online-tool SurveyMonkey. Ook dit bedrijf heeft het privacybeleid op de site gezet: https://nl.surveymonkey.com/ en dan onderaan de pagina. Ook voor dit gebruik van uw e-mailadres vragen wij uw toestemming.

5. Wetgeving

Gedurende het verwerken van de verkregen persoonsgegevens, houden we ons te allen tijde aan de wet. Wij zullen de gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden in artikel 3 van dit privacy beleid gebruiken. Daarbij zullen we de klant altijd om toestemming vragen mochten we de gegevens voor andere of meer doeleinden willen gebruiken. We zullen ook de verkregen persoonsgegevens altijd verwerken op een transparante en zorgvuldige manier.

6. Toegang tot uw persoonsgegevens

Aangezien de persoonsgegevens uw eigendom zijn en altijd zullen blijven, hebt u het recht om aan ons te vragen welke gegevens we precies verwerken. Mochten we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zullen we binnen 14 dagen reageren. Daarbij hebben onze klanten ook het recht aan ons te verzoeken hun persoonsgegevens af te schermen, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In dat geval, verwachten we natuurlijk wel dat de klant aan ons laat weten welke van deze acties gewenst is. Wij zullen dan binnen 14 dagen op dit verzoek reageren.

7. Beveiliging van deze data

Intern treffen we verschillende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo nemen we de volgende maatregelen om deze gegevens te beveiligen:
Domeinen en sub-domeinen zijn beveiligd;
Privacygevoelige data wordt in de Cloud in een beveiligde omgeving opgeslagen;
Er worden diverse firewalls gebruikt om misbruik te voorkomen.

8. Gebruik van cookies

Via onze EnergiekLeiden website, maken we gebruik van cookies. Op de meeste websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. Als een website cookies opslaat, wordt er in feite een klein tekstbestand op de bezoeker zijn computer geplaatst door het systeem van de website. Zo’n cookie bevat namelijk specifieke informatie wat betreft het bezoek aan de website. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om ingelogd te blijven tijdens een sessie op het online EnergiekLeiden energieplatform. Daarbij gebruiken we cookies ook voor de volgende doeleinden:
Onze activiteiten te verbeteren;
Onze website te optimaliseren door middel van het verkregen inzicht in het gebruik van de website door het gebruik van cookies;
De sessies op de website succesvol te laten verlopen.
Als gebruiker is het ook mogelijk om de cookies te weigeren en/of te blokkeren. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het uitschakelen van onze cookies ervoor kan zorgen dat bepaalde onderdelen van de EnergiekLeiden website minder goed werken.

9. Google Analytics

Via de Google Analytics website, analyseren we hoe onze website gebruikt wordt en hoe we onze website dus kunnen verbeteren in de toekomst. Google Analytics is vooral enorm waardevol voor ons om onze website efficiënter in te richten. Op basis van de gegevens die Google Analytics opslaat, is er niet een bepaald persoon te herleiden. Dit houdt dan ook in dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn. Zo geeft Google Analytics bijvoorbeeld aan hoeveel mensen onze website bezoeken. Meer informatie is te vinden in het Privacy beleid van Google. Het is natuurlijk ook mogelijk om niet te verschijnen in het Google Analytics overzicht via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

10. Disclaimer

EnergiekLeiden heeft de informatie die op haar website staat met een zo’n groot mogelijke zorg samengesteld, maar kan de juistheid niet garanderen. Met name kunnen we niet garanderen dat de informatie op het platform volledig, juist, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook de informatie van de relaties wordt bedoeld. Dat onze communicatiekanalen vlekkeloos werken, zonder fouten en dat ze vrij van virussen en trojans zijn. Dat derden niet het platform van EnergiekLeiden onrechtmatig zullen gebruiken.

11. Wijzigingen in het privacy beleid

EnergiekLeiden behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid aan te passen. Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons privacy beleid te vinden. Mochten er nog vragen en/of verzoeken zijn omtrent ons privacy beleid, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een e-mail naar het volgend e-mailadres te sturen: info@EnergiekLeiden.nl

Share This