Over Energiek Leiden

Missie

Energiek Leiden werkt aan duurzame energieopwekking in de regio Leiden. Daarmee versnellen we de overstap naar een duurzame, leefbare en energieneutrale leefomgeving. We zijn een coöperatie met leden die meedenken, meepraten en richting geven aan de energietransitie in onze stad.

Visie

Nederland stapt over op hernieuwbare energie. Dat is ingewikkeld, het gaat snel en betekent dat er de komende jaren ingrijpende besluiten worden genomen waar iedereen iets van gaat merken. Wij vinden het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van de veranderingen en hun stem laten horen, zodat de energietransitie ook in hun voordeel uitpakt. Onze leden zetten zich daar samen voor in en Energiek Leiden biedt daarvoor een platform.

Bestuur Coöperatie Energiek Leiden

De leden van Energiek Leiden

Energiek Leiden heeft 270 leden.

Wie zijn dat? En waarom hebben ze zich aangesloten? Lees het hier.

Team

Rob Boerée

Rob Boerée

Voorzitter

Leiden is een prachtige stad. Ik woon er sinds 1976. Die ruime 40 jaar beslaat ook mijn werkzame periode, waarin duurzame energie, energiebesparing, milieubescherming en klimaatverandering altijd centraal hebben gestaan. Op dit moment ben ik voorzitter van de Leidse Milieu Raad en bestuurslid van Milieu Centraal. Met Energiek Leiden wil ik eraan bijdragen dat deze mooie stad ook zeer duurzaam wordt, vooral door de kracht van de Leidse gemeenschap. Van ons als burger en consument wordt verwacht dat wij keuzes maken die iets betekenen. Dat is lastig, maar kan ook heel leuk zijn, bijvoorbeeld omdat je energiemeter achteruit draait door je eigen zonnepanelen.

Tineke Mook

Tineke Mook

Bestuurslid

Mijn betrokkenheid bij de energietransitie komt voort uit mijn wens te komen tot een duurzame leefomgeving en samenleving. De nieuwe coöperatie zie ik als platform voor belangenbehartiging van bewoners en lokale initiatieven èn vooral als plek voor burgers om zelf actief te worden. We beginnen nu met het opwekken van hernieuwbare energie in lokaal eigendom met de Watergeuzen. Vanuit Energiek Leiden ben ik lid van de werkgroep Leiden Aardgasvrij waarover ik zal hier zal berichten. Verder ben ik actief in het ondersteunen van warmte-initiatieven in Zuid-Holland voor Buurtwarmte, onderdeel van Energie Samen.

Henk Jan Visser

Henk Jan Visser

Secretaris

Ik woon nu 31 jaar in Leiden in een “veel onder één kap woning” (ook wel bekend als rijtjeshuis). Verder werk ik in Utrecht, maar heb nooit de behoefte gevoeld Leiden in te ruilen voor een andere woonplaats. Ze vieren nergens anders 2 en 3 oktober.
In ons huis zijn we 30 jaar geleden begonnen met het vervangen van enkel glas door dubbel glas. Dat was toen vooruitstrevend. In 1995 hebben we onze eerste (kleine) HRketel aangeschaft en daarna bij een verbouwing de muren geïsoleerd. Later hebben we ook de vloer geïsoleerd. Bij een volgende verbouwing hebben we op de begane grond al het glas vervangen door HR++ glas. In 2012 hebben we zonder enige subsidie (die was er op dat moment niet) zonnepanelen aangeschaft. Ook zonder subsidie levert dat geld op! Drie jaar geleden is de centrale verwarming waterzijdig goed ingeregeld. Tot slot heb ik drie jaar geleden extra (tweedehands 4 jaar oude) zonnepanelen op de schuur gelegd. Weer geen subsidie omdat ze tweedehands zijn. Maar ze leveren nog steeds geld op; een veelvoud van de rente die je op een spaarrekening krijgt.
Ik gun iedereen de voordelen die ik zelf de afgelopen jaren gekregen heb: comfort, minder energie-uitgaven en ook nog eens een bijdrage aan duurzaamheid. En het kan nog steeds duurzamer. Daarom doe ik mee aan Energiek Leiden.

Anne Marieke Schwencke

Anne Marieke Schwencke

Penningmeester

Ik ben vanaf het begin betrokken bij Energiek Leiden. Sinds meer dan twintig jaar werk ik als onderzoeker door het hele land op het gebied van energie. Tegenwoordig richt ik me met name op lokale initiatieven. Ik initieer vaak zelf daar, waar verandering nog niet vanzelf opgang komt.  En ik draag als onderzoeker of projectleider vanuit mijn eigen bedrijf AS I-Search bij als een initiatief eenmaal opbloeit. Ik werk er hard aan om ‘nieuwe energie’ de stad in te krijgen en vindt het mooi als Energiek Leiden daar een belangrijke rol in blijft spelen. 

Alfons Ramb

Alfons Ramb

Bestuurslid

Energiek Leiden levert een bijdrage aan een betere toekomst voor iedereen. Het spreekt mij aan om samen met een groep enthousiastelingen dit doel na te streven. Daarbij vind ik het interessant om actief te zijn in deze innovatieve markt van nieuwe energie. Ik zet mijn inhoudelijke kennis en mijn ervaring als consultant in. Ook mijn netwerk met lokale vakmensen en specialisten is waardevol voor de coöperatie. Het is mijn wens dat Energiek Leiden zich ontwikkelt tot een kenniscentrum waarin een brede samenwerking van specialisten actief is naast een deskundige groep vrijwilligers.

Tjitske Veldkamp

Tjitske Veldkamp

Bestuurslid

De energietransitie is wat mij betreft onze belangrijkste, spannendste én interessantste maatschappelijke opgave. Ik wil dat iederéén straks kan meedoen aan de overstap naar duurzame energie en dat bewoners van Leiden kunnen meebeslissen over de energieoplossingen die we kiezen. Coöperaties kunnen een belangrijke rol in die medezeggenschap spelen. Als communicatieadviseur help ik mee om die boodschap over te brengen. Naast bestuurslid van Energiek Leiden ben ik ook voorzitter van bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk.

Credits

Onze website is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de volgende mensen:

Ontwikkeling:

Lisanne Gottenbos
Grafisch ontwerper
Designwise

Share This