Over EnergiekLeiden

Missie

EnergiekLeiden bevordert duurzame energieopwekking in de regio Leiden met als doel het realiseren van een energieneutrale stad en regio.

Visie

De energiesector is in transitie. Het is noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen bewust worden van de noodzaak van het gebruik van nieuwe energie. Steeds meer mensen vinden duurzaamheid belangrijk, maar weten niet waar en hoe ze moeten beginnen. EnergiekLeiden vervult hier een dankbare rol. Duurzaam is fun, goed voor het milieu en bovenal goed voor de portemonnee!

Activiteiten

EnergiekLeiden stimuleert locale acties door het aanbieden van advies, praktische informatie en begeleiding. EnergiekLeiden is een non-profit stichting. Denk aan:

 • wijkacties zonnepanelen – isolatie
 • schoolprojecten
 • advies
 • informatiebijeenkomsten
 • duurzame mobiliteitstoepassingen
 • energiedesk voor bedrijven etc.

Team

Rob Boerée

Rob Boerée

Voorzitter

Leiden is een prachtige stad. Ik woon er sinds 1976. Die ruime 40 jaar beslaat ook mijn werkzame periode, waarin duurzame energie, energiebesparing, milieubescherming en klimaatverandering altijd centraal hebben gestaan. Op dit moment ben ik voorzitter van de Leidse MilieuRaad en bestuurslid van Milieu Centraal. Met Energiek Leiden wil ik eraan bijdragen dat deze mooie stad ook zeer duurzaam wordt, vooral door de kracht van de Leidse gemeenschap. Van ons als burger en consument wordt verwacht dat wij keuzes maken die iets betekenen. Dat is lastig, maar kan ook heel leuk zijn, bijvoorbeeld omdat je energiemeter achteruit draait door je eigen zonnepanelen.
Alfons Ramb

Alfons Ramb

Projectleider

EnergiekLeiden levert een bijdrage aan een betere toekomst voor iedereen. Het spreekt mij aan om samen met een groep enthousiastelingen dit doel na te streven. Daarbij vind ik het interessant om actief te zijn in deze innovatieve markt van nieuwe energie. Ik zet mijn inhoudelijke kennis en mijn ervaring als consultant in. Ook mijn netwerk met lokale vakmensen en specialisten is waardevol voor de stichting. Het is mijn wens dat EnergiekLeiden zich ontwikkelt tot een kenniscentrum waarin een brede samenwerking van specialisten actief is naast een deskundige groep vrijwilligers.
Tineke Mook

Tineke Mook

Communicatie en Wijkambassadeur GoedRoodenburg

Mijn fascinatie lag altijd bij de natuur in en om Leiden, waar ik nu zo’n 35 jaar woon. Bij Tuinvereniging Cronesteijn heb ik een biologische moestuin. Als bestuurslid bij de lokale afdeling de Vereniging van Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), zet ik me o.m. in voor een insectenvriendelijke omgeving. Bij EnergiekLeiden heb ik me aangesloten om ook meer zicht te krijgen op energiebesparing en opwekking van schone energie. Door deze kennis mee uit te dragen aan bewoners wil ik bijdragen aan het behoud van onze aarde.
Leendert Jonker

Leendert Jonker

Secretaris bestuur

Het is mijn overtuiging dat het nodig is om anders met onze energiebehoefte om te gaan. Hernieuwbare energiebronnen vormen op termijn de voornaamste basis. Burgerinitiatieven zoals dat van ons zijn noodzakelijk. Zeker omdat de overheid steeds minder het voortouw neemt. Ik heb bij EnergiekLeiden de gelegenheid om met gelijkgezinden mijn kennis, vaardigheden en netwerk (ik ben o.a.lid van de Leidse MilieuRaad) actief in te zetten in een professionele organisatie van betekenis voor een hele relevante zaak.
Maya van der Steenhoven

Maya van der Steenhoven

Bestuurslid

Bij EnergiekLeiden ervaar ik hoe inspirerend het is om onderdeel te zijn van de lokale energietransitie. Ik heb waardevolle kennis opgedaan in de ruim 15 jaar werken in het energievak. Op dit moment ben ik Directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland. Mijn kennis zet ik in om met het gemotiveerde team van EnergiekLeiden zoveel mogelijk mensen in de regio Leiden bewust maakt van mogelijkheden van nieuwe energie en duurzaam wonen. Het krijgen van een lagere energierekening door te besparen of door zelf energie op te wekken wordt de nieuwe nationale sport!

Ambassadeurs

Anne Marieke Schwencke

Anne Marieke Schwencke

Energie-onderzoeker

Ik ben vanaf het begin betrokken bij EnergiekLeiden. Sinds meer dan twintig jaar werk ik als onderzoeker door het hele land op het gebied van energie. Tegenwoordig richt ik me met name op lokale initiatieven. Ik initieer vaak zelf daar, waar verandering nog niet vanzelf opgang komt.  En ik draag als onderzoeker of projectleider vanuit mijn eigen bedrijf AS I-Search bij als een initiatief eenmaal opbloeit. Ik werk er hard aan om ‘nieuwe energie’ de stad in te krijgen en vindt het mooi als EnergiekLeiden daar een belangrijke rol in blijft spelen.

 

Nicole van der Schraaf

Nicole van der Schraaf

Partner in communicatie

De manier waarop EnergiekLeiden lokale kennis en ervaring op het gebied van duurzaam wonen en ondernemen samenbrengt en deelt is aanstekelijk. Ik gun iedere stad een organisatie zoals EnergiekLeiden. Met mijn eigen bedrijf Louter UNic help ik organisaties in de duurzame markt als partner in communicatie. In de gedrevenheid van de mensen die zich inzetten voor EnergiekLeiden kan ik mij goed vinden. Deze mensen maken de mogelijkheden om energie te besparen zichtbaar en brengen ze letterlijk bij de mensen en bedrijven in de wijk. Dat steun ik graag.

Partners van EnergiekLeiden

EnergiekLeiden werkt samen met lokale partnerbedrijven die duurzame energie en energiebesparing hoog in het vaandel hebben staan. Samen met onze partners willen we onze regio zo snel mogelijk energieneutraal maken. Bent u ook geïnteresseerd om met uw bedrijf als partner mee te werken aan het bereiken van ons doel? Mail ons.

Afspraken met onze partners:

Onze partners:

 • houden kantoor en bieden werkgelegenheid in de Leidse regio;
 • onderschrijven onze doelstellingen en willen daar graag aan bijdragen;
 • hebben een onbesproken reputatie met een trackrecord van meerdere jaren;
 • hebben een degelijke, transparante bedrijfsvoering;
 • toegevoegde waarde is aantoonbaar;
 • gaan akkoord met twee toetsingsmomenten per jaar.
Augustus Warmte
Rooftop Energy
Portaal
Freek van Os
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Isolatiespecialist
Groene Woningen
Helmwijk BV
Rabobank

Credits

Onze website is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de volgende mensen en bedrijven:

Ontwerp:

Djaja van den Berg
Communicatieadviseur
McCloud

www.mccloud.nl

Ontwikkeling en teksten:

Nicole van der Schraaf
Partner in communicatie
Louter UNic

www.louterunic.nl

Ontwikkeling:

Lisanne Gottenbos
Grafisch ontwerper
Designwise

www.designwise.nl

Teksten en beheer:

Joost Groen
Coördinator communicatie
EnergiekLeiden