Onze visie op de Transitievisie Warmte

24 november 2021

In de Transitievisie Warmte ‘De Omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ zet de gemeente Leiden lijnen uit voor de toekomstige warmtevoorziening voor Leidse bewoners. Betaalbaarheid, lokaal eigenaarschap en keuzevrijheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De gemeente zet koers naar een warmtesysteem op middentemperatuur, bestaande uit een uitbreiding van het bestaande warmtenet én nieuw aan te leggen warmtenetten gevoed met een mix van bronnen, in combinatie met all-electric verwarmingsopties voor woningen en gebouwen.

In de visie van de gemeente ontwikkelt het nieuwe warmtesysteem zich langs drie lijnen:
(1) grootschalig collectieve aansluitingen (regionaal transportnet, Leidse Warmtering, stadswarmtenet);
(2) kleinschalig collectieve aansluitingen voor clusters van woningen;
(3) individuele oplossingen op gebouwniveau .

De warmte komt volgens de Transitievisie Warmte beschikbaar uit een mix van bronnen. De inzet op middentemperatuuur (70C) betekent dat woningen geschikt gemaakt moeten worden voor lagere temperatuur verwarming. In de Transitievisie Warmte is dan ook ruim aandacht voor verduurzaming van de woningvoorraad (o.a isolatie).

De gemeente geeft stadbewoners de gelegenheid om te reageren op de voorliggende Transitievisie Warmte. Energiek Leiden maakt graag gebruik van deze inspraakmogelijkheid.

Lees hier onze visie.

 

 

 

 

Share This