Mogelijk extra windmolens langs A4 en N11 bij Zoeterwoude

30 november 2021

Enkele organisaties en de gemeente gaan de mogelijkheden onderzoeken om windmolens te plaatsen in de oksel van de A4/N11  in Zoeterwoude. Daarom organiseert, Gebiedcoöperatie Groener Zoeterwoude, Rijland Energie Cörperatie en Eneco een online informatie avond. Doel van de avond is om de wensen, ideeën en zorgen in kaart te brengen en om meer te vertellen over het initiatief.

Nederland zet in op verduurzaming van haar energiebronnen, en daarmee moet iedere gemeenten een bijdrage leveren via de Regionale Enrgiestrategie (RES). Ook gemeente Zoeterwoude wil in 2050 energieneutraal zijn.

Het programma voor beide avonden is hetzelfde. Er wordt meer verteld over het initiatief, de totstandkoming van het zoekgebied in de RES, de rol van de gemeente, de huidige status en de vervolgstappen die de initiatiefnemers willen zetten. Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van ideeën en het stellen van vragen. Er wordt een sfeerverslag van de bijeenkomsten gemaakt en na afloop wordt geïnventariseerd welke bewoners interesse hebben om plaats te nemen in de klankbordgroep.

Op 7 en 9 december van 19.00 – 20.30 uur zijn de online informatieavonden. Aanmelden kan via de website.

Share This