EnergiekLeiden-wijkaktie PAL-wijken afgetrapt voor volle zaal

20 mei 2015

Op 18 mei gaf EnergiekLeiden het startsignaal voor de wijkactie PAL (Pieterswijk, Academiewijk, Levendaal-West), in samenwerking met de wijkvereniging. Deze wijkactie richt zich specifiek op de mogelijkheid om als bewoner zelf energie op te wekken met behulp van zonnepanelen op je dak. Ongeveer 35 geïnteresseerde buurtbewoners waren gekomen om te luisteren naar de mogelijkheden en om vragen te stellen. In presentaties van EnergiekLeiden en van Stefan van der Laan van onze partner Groene Woningen werd ingegaan op het hoe en wat van energieopwekking met zonnepanelen. Daarnaast vertelde projectleider duurzame monumentenzorg Ilse Koreman van Erfgoed Leiden wat er komt kijken bij het kunnen of mogen plaatsen van zonnepanelen op daken in een monumentale stadsomgeving of een beschermd stadsgezicht en welke subsidie- en financieringsmogelijkheden de gemeente biedt.

Dat de wijkbewoners enthousiast zijn bleek niet alleen uit de grote belangstelling maar ook uit de vele vragen. Ook na afloop van de presentaties werd de sprekers het hemd van het lijf gevraagd. Voor iedereen die aanwezig was op de avond en alles nog eens rustig wil nalezen, maar natuurlijk ook voor iedereen die geïnteresseerd is, staan hier de sheets van de presentaties (als pdf).

Deze bijeenkomst was een groot succes, we hopen van harte dat ook in de binnenstad zonnepanelen steeds meer gaan bijdragen aan de verduurzaming van de stad!

Share This