We zijn begonnen: de bouw van de grootste zonnecentrale van de Leidse binnenstad is gestart!

17 augustus 2015

Na ongeveer drie jaar voorbereiden en overleggen gaat het nu echt gebeuren. Op het dak van Nieuwe Energie, waar onder meer EnergiekLeiden gehuisvest is, wordt de grootste zonnecentrale van de Leidse binnenstad geïnstalleerd. Het gebouw gaat z’n naam eer aandoen, op het dak, dat vanwege de ligging bij uitstek geschikt is voor het opwekken van zonne-energie, worden niet minder dan tweehonderdtachtig panelen gemonteerd, samen genoeg voor de totale energievoorziening van ruim twintig huishoudens.

Bij dit project zijn in verschillende fasen een groot aantal bedrijven betrokken geweest. De meeste daarvan hebben een bedrijfsruimte in Nieuwe Energie. De aanjager achter het project is Anne Marieke Schwencke, die de samenwerking heeft getrokken van EnergiekLeidenPortaal Leiden en Rooftop EnergyHuurdersvereniging Nieuwe Energie was vanaf het begin te porren voor het initiatief, waar we met z’n allen uitermate trots op zijn.

We houden je op de hoogte van de vorderingen. Als je wilt kun je de bouw van de centrale real-time in de gaten houden, door de camera die AnyWi aan de schoorsteen van de Lichtcentrale heeft gemonteerd. Klik hier voor de beelden. Op 20 oktober wordt de zonnecentrale feestelijk geopend. Aan die opening werkt ook een groot aantal “bewoners” van Nieuwe Energie samen: AnyWi, Wemobius, Unit-2, Cinemaffia, The City Plugin, en daarnaast helpt ook onze buurman EON Leiden mee. Blokkeer de datum vast in je agenda!

Share This