Energiekleiden en Portaal werken samen aan energietransitie

5 januari 2018

EnergiekLeiden is gehuisvest in het kantoorgebouw van de woningbouw-vereniging Portaal. Als wederdienst ondersteunt EnergiekLeiden Portaal bij het ophalen van bewonerswensen op het gebied van verduurzaming. Op 31 oktober 2017 vond er een bijeenkomst plaats waarbij vertegenwoordigers van bewonerscommissies van Portaal gevraagd werd welke maatregelen zij graag in hun complex genomen zien worden.

Ter inleiding werd een diapresentatie gegeven over beperking van energie en opwekking van hernieuwbare energie. In twee werkgroepen werden vervolgens wensen en valkuilen geïnventariseerd. In een constructieve sfeer werden deze per complex besproken.  Deze eerste inventarisatie geeft aanleiding om het gesprek met de diverse bewoners-commissies nog meer uit te diepen. Hieraan zal in 2018 gevolg gegeven worden.

Share This