Leiden aardgasvrij in 2050

3 januari 2018

Zoals bekend heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2050 een klimaatneutraal land te zijn. Leiden conformeert zich aan deze doelstelling en heeft bepaald dat uiterlijk in 2050 in de stad helemaal geen aardgas meer wordt gebruikt om woningen en andere gebouwen in de stad te verwarmen.

En al lijkt het misschien nog ver weg, het betekent wel dat in 33 jaar bijna 50.000 huizen in Leiden aardgasvrij moeten zijn. Een enorme opgave! Want de alternatieven zelf zijn vaak nog niet goed uitontwikkeld.  Meer informatie? Dan is dit een interessante site.

In Leiden wordt gestart in de wijken waar op dit moment de kans van slagen het grootst is. Dit zijn gebieden waar sowieso stedelijke vernieuwing moet plaatsvinden. De ambitie is om daar al in 2035 aardgasvrij te zijn. Deze kansrijke wijken zijn:

  1. Leiden Zuid-West
  2. Merenwijk/Slaaghwijk
  3. Noorderkwartier/de Kooi
  4. Bio Science Park/Stationsgebied
  5. De Mors
  6. Stevenshof

De aanpak zal met een groot aantal partners en bewoners gebeuren. Participatie van bewoners in Leiden is een cruciaal uitgangspunt, want het gaat om grote beslissingen die effect hebben tot achter de voordeur en dus een grote impact hebben op het dagelijks leven van veel mensen. Het grootste knelpunt lijkt voorlopig dat er het belang nog steeds erg onderschat wordt en er veel te weinig meters worden gemaakt. EnergiekLeiden probeert als burgerinitiatief er bovenop te zitten om het proces op tempo te houden. Daarom neemt een lid van het bestuur, prof. Annelies Huygens, deel aan de stuurgroep die de bakens neerzet. Projectleider Alfons Ramb neemt deel aan de projectgroep die met bewoners aan de slag gaat. Kijk hier voor info en heldere Infographics.

Leiden aardgasvrij
Share This