Kom kennismaken op onze 1e ALV

17 februari 2022

Het ziet er naar uit dat we elkaar eindelijk live op een ALV kunnen ontmoeten. Daarom nodigen we je uit voor de eerste echte ALV van Energiek Leiden op 7 maart 2022 van 19.00 tot 21.00 in het directiegebouw van de Meelfabriek (Meelfabriekplein 2, 2312 LK Leiden).

Bijpraten

We willen je graag bijpraten over wat we als bestuur tot nu toe gedaan hebben in de warmtetransitie van de gemeente Leiden. En natuurlijk met elkaar praten over wat we samen als coöperatie verder willen inbrengen en doen in dit dossier. Verder bespreken we graag de energiecoaches, de Watergeuzen en andere plannen die we nog hebben, die we alleen maar kunnen uitwerken als we het samen doen. We horen uiteraard graag waar jullie als leden behoefte aan hebben en zelf energie in willen steken.

We zoeken een penningmeester

Er is een vacature voor een penningmeester. Ook die willen we graag bespreken. Het zou nog mooier zijn als er al één of meer kandidaten zijn om direct te kiezen. Laat het weten als je interesse hebt door een mailtje te sturen naar info@energiekleiden.nl.

Statutenwijziging

Tot slot willen we een kleine statutenwijziging voorstellen. In de oprichtingsstatuten hebben we het werkgebied en lidmaatschap exact aan de gemeente Leiden verbonden. In de praktijk betekent dat we niks (net) buiten gemeentegrenzen kunnen doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld geen energieadvies geven voor woningen aan de andere kant van de Zijl (Leiderdorp) en kunnen mensen buiten de gemeentegrenzen ook geen lid worden. Andere coöperaties noemen als hun werkgebied “tenminste de eigen gemeente”. Zo kunnen anderen in omringende gemeenten ook meedoen. Achteraf zijn we iets te strak geweest in de statuten. We willen leren en dat nu verbeteren. Daar moet de ALV echt wel meer akkoord gaan. Dit is het voorstel.

Meld je aan

In verband met de grootte van de zaal vinden we het fijn te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Geef je op via deze link. De volledige agenda vind je hier.

Share This