Directeur EnergiekLeiden benoemd in Raad van Aangesloten Organisatie van NMZH

3 december 2013

EnergiekLeiden werkt als lokaal initiatief samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Dinsdag 3 december 2013 is de Raad van Aangesloten Organisaties van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland opgericht (zie artikel NMZH). Maya van der Steenhoven, directeur van EnergiekLeiden, gaat vanuit haar expertise een rol spelen in deze raad. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NMZH en twee maal per jaar bijeenkomen.

Share This