Bijpraatbijeenkomst op 11 oktober

27 september 2023

Er is groot nieuws over Energiek Leiden, dat we graag met je willen delen op woensdagavond 11 oktober, 19.00 uur, in De Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 Leiden.

Tijdens de vorige bijeenkomst van onze coöperatie in het najaar heeft Energiek Leiden een ambitieus jaarplan gepresenteerd. Dat is met instemming van de leden verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente, inclusief een begroting. Ons aanbod: we willen een bijdrage leveren aan een snellere en betere energietransitie in de stad. Een serieuze, omvangrijke bijdrage, met energiecoaches, professionele ondersteuning van bewoners die initiatief willen nemen in hun eigen wijk en het versnellen van de kleinschalige warmteprojecten.

Ook hebben we een verzoek op tafel gelegd om “opgroeiruimte”. Energiek Leiden wil uitgroeien tot een sterke coöperatie met slagkracht, een groeiend aantal betrokken leden en een bloeiende samenwerking met verschillende organisaties in de stad zoals de Energiefixers071.

Al met al een ambitieus project. Wat de gemeente hiervan vindt, komt wethouder Yvonne van Delft ons vertellen op 11 oktober. We nodigen alle leden van harte uit om daarbij te zijn. De coöperatie, dat zijn wij samen en jullie betrokkenheid is het fundament voor alles wat we willen bereiken in de energietransitie. Ben je geen lid, maar wel geïnteresseerd in de plannen? Voel je welkom om erbij te zijn.

Tijdens de bijeenkomst stellen we ook het bestuur in de nieuwe samenstelling voor. We verheugen ons erop je te zien op 11 oktober.

Share This