23 maart: kom met je ideeën naar de ALV!

3 maart 2023

Het zijn spannende tijden voor onze coöperatie! De energietransitie krijgt vaart en de eerste wijken zijn aan de slag gegaan met een wijkuitvoeringsplan. Energiek Leiden wil als bewonerscoöperatie nadrukkelijk een rol gaan spelen in de ontwikkelingen van de komende jaren. Het ziet ernaar uit dat dat ook kan gebeuren, als we daar met de gemeente overeenstemming over bereiken. Het bestuur heeft met het oog daarop nog eens kritisch gekeken naar de missie, visie en strategie van Energiek Leiden en een actieplan opgesteld voor komend jaar.

We willen onze leden graag bijpraten over de recente ontwikkelingen, jullie ideeën horen over onze voorgenomen acties en bespreken welke rol jullie hierin zelf als coöperatieleden willen spelen. Daarom nodigen we je van harte uit om daarover mee te praten (en mee te beslissen!) op de algemene ledenvergadering van donderdag 23 maart, 19.30-22 uur in De Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden.

Dit zijn de stukken voor de vergadering:
Agenda [pdf]
Verslag vorige ALV [pdf]
Introductie op het jaarplan [pdf]
Jaarplan 2023 (concept) [pdf]
Missie en Visie (concept) [pdf]

Dit is het moment om mee te beslissen over onze koers, dus we hopen van harte dat je erbij kunt zijn!

Share This