Tineke Mook

Tineke Mook

Alfons Ramb

Alfons Ramb

Een eerste ontmoeting met uw wijkambassadeurs Energie Alfons Ramb en Tineke Mook van EnergiekLeiden

Plaats: Ontmoetingsruimte van de Vredeskerk van Vollenhovekade 24*
Dag: woensdag 30 november 2016

Het programma geeft o.a. antwoord op de volgende vragen

• Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame energie voor uw wijk? – Alfons Ramb, wijkambassadeur
• Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. Mag dat? Ja, mits…- Gertjan de Boer, Erfgoed Leiden e.o.
Welke gemeentelijke en landelijke subsidies zijn er nu? – Tineke Mook, wijkambassadeur
• Wat houdt de energiescan die de gemeente aanbiedt in? – Rob van Haren, Susteen bv

Verder kunt u voorbeelden van energiescan-rapportages inzien, een hand-out over subsidies en andere info meenemen, thuis gebakken cake eten, en meedingen naar de nieuwe solar bell die verloot wordt onder de aanwezigen.