Wat gaat Energiek Leiden doen?

25 oktober 2023

Op 12 oktober werd bekend dat Energiek Leiden nauwer gaat samenwerken met de gemeente. Het doel van die samenwerking is een snellere en betere energietransitie. Maar wat gaat de coöperatie nou eigenlijk precies doen?

Om te beginnen: we denken dat de energietransitie alleen lukt als je die van onderop aanpakt. Dus niet top down één grootschalig systeem uitrollen over de stad, maar samen met bewoners per wijk beslissen wat er nodig, slim en gewenst is. Elke wijk is daarbij anders. Ervaringen overal in het land laten zien dat flexibele oplossingen nodig zijn, waarbij je verschillende (lokale) bronnen combineert in geïntegreerde oplossingen voor verwarmen én koelen. Klinkt ingewikkeld? Dat is het ook. Maar dat betekent niet, dat het niet kan.

Om te beginnen gaan we kort samengevat, vier dingen doen:

We gaan meer energiecoaches werven die samen meer bewoners (huurders én huiseigenaren) heel praktisch op weg helpen met een lager energieverbruik en lagere kosten.

In 5 wijken (we weten nog niet welke) gaan buurtbegeleiders aan de slag om initiatieven van buurtbewoners te helpen uitvoeren: samen isolatie inkopen bijvoorbeeld. Of met de hele straat zonnepanelen leggen. Ook hopen we te gaan samenwerken met de Energiefixers, die thuis komen helpen isoleren bij mensen in corporatiewoningen.

Voor bewoners met warmteplannen (een kleinschalig warmtenet in de straat bijvoorbeeld) gaat de kwartiermaker warmte aan de slag. Die gaat een loket opzetten waar je terechtkunt voor kennis en advies. Energiek Leiden heeft al een warmtewerkgroep waar een aantal warmte-initiatieven ervaringen uitwisselt.

Tot slot: we gaan ook de coöperatie uitbreiden, want met meer mensen erbij, kunnen we meer bereiken. Ons uiteindelijke doel: meer zeggenschap voor bewoners, zodat je zelf kunt bepalen welke vorm van duurzame energie je krijgt.

Wil je het hele plan lezen? Kijk dan hier.

Lid worden? Het kost maar een tientje per jaar!

Share This