Vrijdag 21 juni: nieuwe bestuursleden

17 juni 2024

Op vrijdag 21 juni is er een beknopte ALV, voorafgaand aan de ledenborrel.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de vorige vergadering

Onze vorige vergadering was op 23 januari (verslag pdf). Omdat er toen onvoldoende leden waren om de statutenwijziging door te voeren, hebben we op 19 februari een tweede (hybride) vergadering gehouden (verslag pdf).

3. Benoeming nieuwe bestuursleden.

Het bestuur draagt Peter Engbers voor als algemeen bestuurslid en Celine Newport als secretaris en vraagt de leden om daarmee in te stemmen.
Peter Engbers
Peter is gepensioneerd natuurkundig ingenieur en geofysicus en draait al een paar maanden mee als kandidaat-bestuurslid. Hij is ook bestuurslid techniek bij Duurzame Energie Merenwijk en energiecoach. Peter is daarnaast betrokken bij het wijkuitvoeringsplan warmte/duurzame energie in de Merenwijk en actief bij de Stichting Ideewinkel.
Celine Newport
Celine is student China Studies in Leiden en doet een minor sustainable development. Dat zette haar op het spoor van duurzaamheid en Energiek Leiden. Ze meldde zich aan als secretaris vanuit haar motivatie om actief haar weg te zoeken in een dynamische wereld.

4. Wat verder ter tafel komt

5. Sluiting

Datum: vrijdag 21 juni
Tijd: 16.30-18.30 uur
Plaats: Circulair paviljoen The Field (Stationsplein 25, hoek Plesmanlaan)

Klimaatmars Zuidas
Klimaatmars Zuidas
Peter Engbers
Klimaatmars Zuidas
Celine Newport
Share This