Denk mee over WarmtelinQ

De provincie en gemeentes uit de Leidse regio werken al langere tijd aan plannen voor een regionaal warmtenet. Dat zal deels gevoed worden door warmte uit het Rotterdamse havengebied, die via een transportleiding naar onze regio gebracht wordt. Dat project heet...

Meld je aan voor gebiedsgesprekken WarmtelinQ

Gasunie organiseert dit voorjaar opnieuw een aantal gebiedsgesprekken voor omwonenden over de aanleg van WarmtelinQ, de voorgenomen warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven richting Den Haag en Leiden. Er zijn er 6 gepland, steeds per tracédeel. Meer informatie en...

Informatieavond WarmtelinQ+

De gemeente Leiden wil gebruik gaan maken van restwarmte uit de Rotterdamse industrie om woningen te gaan verwarmen. Die warmte wordt aangevoerd via een transportleiding: WarmtelinQ+. Momenteel treft Gasunie voorbereidingen voor de aanleg daarvan. Laat je informeren...