Warmtenetten kunnen (én worden) duurzamer

De ontwikkeling van warmtenetten is nog volop in beweging. Daardoor verdwijnt een aantal nadelen in de toekomst, aldus HierOpgewekt. Er komen steeds meer duurzame bronnen bij, restwarmte van de fossiele industrie wordt groener, je huis hoeft niet meteen volledig...

Informatieavond WarmtelinQ+

De gemeente Leiden wil gebruik gaan maken van restwarmte uit de Rotterdamse industrie om woningen te gaan verwarmen. Die warmte wordt aangevoerd via een transportleiding: WarmtelinQ+. Momenteel treft Gasunie voorbereidingen voor de aanleg daarvan. Laat je informeren...

Energiek Leiden uit zorgen over WarmtelinQ bij raadscommissie

Op 18 mei besluit de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling over een voorstel van het College over WarmtelinQ. Burgemeester en wethouders willen op korte termijn gaan samenwerken met de omliggende gemeenten, die samen 2 miljoen euro uittrekken om aansluiting op de...