Over onze leden

Een interview met:

Stefan Hogewoning (38)

Stefan Hogewoning (38)

director renewable energy project finance bij Rabobank

Heeft: een zonneboiler
Doet: veel reizen met OV, minder vlees eten
Wil graag: elektrische deelauto’s in de Merenwijk.

Waarom ben je lid van Energiek Leiden?
Ik ben via mijn werk betrokken bij de energietransitie, maar dat gaat vaak over grote projecten in het buitenland, of op zee. Op lokaal niveau moeten we ook in beweging komen. Ik vind het erg leuk om daar iets aan bij te dragen.

Waarom een coöperatie?
Coöperaties hebben een enorme meerwaarde voor de energietransitie, omdat je als groep meer gewicht hebt tegenover grote partijen, je kunt meer invloed uitoefenen. Lokale inbedding neemt mensen mee in een beweging. Dat is voor warmte misschien nog wel belangrijker dan voor elektriciteit. Aansluiten op een warmtenet heeft direct impact op je huis, het is heel dichtbij. Dan is het ook interessant als je financieel kunt meeprofiteren van de warmtebron.

Wat vind jij een typische taak voor Energiek Leiden?
Mensen ontzorgen! Je kunt niet verwachten dat elk individu een eigen keuze maakt. Dat is makkelijker als groep. Als coöperatie kun je helpen om draagvlak te creëren voor maatregelen die genomen moet worden. Maar ook relatief laagdrempelige maatregelen aanbieden zoals isolatie en zonnepanelen. We staan voor een enorm opgave, maar je moet ergens starten. Dat gaat makkelijker met een groep.

Wat zijn je eigen plannen?
Ik loop wel eens na te denken over een elektrische auto die ik kan delen met mensen in mijn eigen buurt in de Merenwijk. Auto’s staan vaak ongebruikt voor de deur. Of je hebt een grote auto om eens per jaar op vakantie te gaan, terwijl je de rest van het jaar toe zou kunnen met een veel kleinere. Met een deelauto heb je minder individuele auto’s nodig. Dat levert weer meer ruimte op voor groen in de straat.

Rob Boerée

Rob Boerée

Leiden is een prachtige stad. Ik woon er sinds 1976. Die ruime 40 jaar beslaat ook mijn werkzame periode, waarin duurzame energie, energiebesparing, milieubescherming en klimaatverandering altijd centraal hebben gestaan. Op dit moment ben ik voorzitter van de Leidse Milieu Raad en bestuurslid van Milieu Centraal. Met Energiek Leiden wil ik eraan bijdragen dat deze mooie stad ook zeer duurzaam wordt, vooral door de kracht van de Leidse gemeenschap. Van ons als burger en consument wordt verwacht dat wij keuzes maken die iets betekenen. Dat is lastig, maar kan ook heel leuk zijn, bijvoorbeeld omdat je energiemeter achteruit draait door je eigen zonnepanelen.

Anne Marieke Schwencke

Anne Marieke Schwencke

Ik ben vanaf het begin betrokken bij Energiek Leiden. Sinds meer dan twintig jaar werk ik als onderzoeker door het hele land op het gebied van energie. Tegenwoordig richt ik me met name op lokale initiatieven. Ik initieer vaak zelf daar, waar verandering nog niet vanzelf opgang komt. En ik draag als onderzoeker of projectleider vanuit mijn eigen bedrijf AS I-Search bij als een initiatief eenmaal opbloeit. Ik werk er hard aan om ‘nieuwe energie’ de stad in te krijgen en vindt het mooi als Energiek Leiden daar een belangrijke rol in blijft spelen.

Share This