Acties voor bedrijven

Maya op dak met zonnepanelen

Advies voor het MKB
Ondernemers uit Leiden en omstreken kunnen bij EnergiekLeiden advies krijgen over mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwekking.

Verrassende mogelijkheden
Ervaring leert dat de mogelijkheden voor besparing vaak worden onderschat. Tegelijkertijd worden de investeringskosten vaak overschat. Daarbij is het lastig om tussen alle eigen dagelijkse werkzaamheden door, een goed beeld te krijgen van de meest efficiënte mogelijkheden. Huishoudens ervaren hetzelfde probleem. De werkelijkheid biedt echter verrassend vaak perspectief! Energiekleiden heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met het ontzorgen van burgers en het zoeken van betrouwbare partners. Deze waardevolle kennis en ervaring wil zij nu ook graag voor bedrijven inzetten.

Gebouw de Nieuwe Energie
In opdracht van Portaal heeft EnergiekLeiden een uitgebreide energiescan uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden om energie en dus geld te besparen en hoe met het pand een stap kan worden gemaakt richting verduurzaming. Vervolgens is een businessplan opgesteld voor het aanleggen van een zonnestroomsysteem bestaande uit 300 zonnepanelen op het dak. Tot slot heeft Energiekleiden geholpen bij het verkrijgen van overheidssubsidie en de in dit geval noodzakelijke vergunning. Een goed voorbeeld van wat de EnergiekLeiden voor MKB Leiden kan betekenen.

Meer weten? Of wilt u alvast een oriënterend gesprek?

U bent van harte welkom contact op te nemen.