Loop op 4 april mee met de Leidse Klimaatmars

11 maart 2024

Het netwerk Leiden Sneller Duurzaam, waarbij Energiek Leiden is aangesloten, organiseert op donderdag 4 april de Leidse Klimaatmars 2024. We nodigen je van harte uit om daaraan mee te doen.

De overstap van Leiden naar een duurzame, leefbare en energieneutrale stad gaat niet snel genoeg. Daarom willen we opnieuw laten zien dat we als bewoners ongeduldig zijn en willen dat er meer gebeurt. Met het huidige tempo gaan we de milieudoelen die gesteld zijn voor 2050 niet halen.

Dit jaar staat de mars in het teken van een toegankelijk en breed duurzaamheidscentrum, waar de vele duurzame initiatieven in Leiden kunnen samenwerken en voor iedere Leidenaar vindbaar zijn. Zo’n zichtbaar en herkenbaar loket zal helpen om Leiden sneller te verduurzamen.

We verzamelen om 18.30 uur op de Beestenmarkt, vandaar lopen wij naar het Stadhuis, waar wij om 19.30 uur de wethouder een open brief met ons verzoek aanbieden. Onderweg maken we een korte stop bij het Volkshuis als mogelijke locatie voor een duurzaamheidscentrum.

Naar aanleiding van de eerste Leidse Klimaatmars in 2023, waar een pamflet met 7 speerpunten is aangeboden aan de wethouder, zijn er een aantal maatregelen genomen. De klimaatnoodtoestand is uitgeroepen, er was een Burgerberaad over de energietransitie en de gemeente ondersteunt en organiseert vele acties op het gebied van verduurzaming.

Loop met ons mee om de gemeente te laten zien dat er een breed draagvlak is voor het duurzaamheidscentrum Leiden. Ook andere (constructieve) boodschappen over natuur, milieu en klimaat zijn welkom.

Energiefixers071 in februari aan de slag.
Share This