Energiek Leiden spreekt driedubbel in

4 juni 2021

Als coöperatie willen wij de stem van Leidenaars in de energietransitie laten horen. Daar was de laatste tijd alle gelegenheid voor, want er gebeurt veel op het gebied van energiebeleid en er vallen links en rechts besluiten.

We hebben drie momenten aangegrepen om onze ideeën over de energietransitie onder de aandacht van bestuurders te brengen: op 14 mei bij de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland die een besluit nemen over de Regionale Energie Strategie 1.0; op 18 mei bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Leiden die besluit over restwarmte uit Rotterdam en op 25 mei nogmaals bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, maar nu over de vaststelling van de Regionale Energie Strategie 1.0.

In alle gevallen is onze belangrijkste zorg dat er overhaast niet-onderbouwde besluiten worden genomen en dat inwoners van Leiden onvoldoende betrokken zijn bij de plannen. Lees de volledige inspraakreacties (en die zijn bondiger dan je misschien vreest):

Inspraak Provinciale Staten
Inspraak Stedelijke Ontwikkeling restwarmte
Inspraak Stedelijke Ontwikkeling RES

Share This