Coalitie N11 zet vol in op visie “Energieke N11”

20 april 2021

De Coalitie N11 is een samenwerkingsverband van de regiocoöperatie Rijnland Energie, de lokale energiecoöperaties langs de N11 (Groener Zoeterwoude, Energiek Alphen aan den Rijn, Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk) en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

De ernst van de klimaatverandering maakt dat de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening in hoog tempo moet worden doorgezet. Wij zien dan ook graag dat de RES daar maximaal en snel aan bijdraagt, rekening houdend met de inzet van participatie, 50% lokaal eigendom en een goede ruimtelijke inpassing van natuur en landschap. Dit komt voort uit het Klimaatakkoord (2019), dat onze koepelorganisaties (Energie Samen en Natuur en Milieufederaties) mede hebben ondertekend. Om de tussendoelen voor 2030 te halen, moet er nu, naast een forse inzet op energiebesparing, op grote schaal duurzame energie opgewekt gaan worden in de regio. Lees hier het visiedocument.

Share This