Energiek Leiden bij Leidse Klimaatmars

Het is vandaag Dutch Overshoot Day, de dag waarop we (met onze Nederlandse levensstandaard) onze portie natuurlijke bronnen voor de rest van het jaar hebben opgebruikt. Prachtige dag om daar iets aan te doen. Daarom sloot Energiek Leiden vandaag aan bij de actie die...

Denk mee over WarmtelinQ

De provincie en gemeentes uit de Leidse regio werken al langere tijd aan plannen voor een regionaal warmtenet. Dat zal deels gevoed worden door warmte uit het Rotterdamse havengebied, die via een transportleiding naar onze regio gebracht wordt. Dat project heet...

Kom op 12 april naar de Leidse Klimaatmars

Woensdag 12 april is het World Overshoot Day. Dat is de dag waarop we als mensheid de hoeveelheid grondstoffen hebben opgebruikt die de aarde in een jaar kan leveren. Het Netwerk Leiden Duurzaam grijpt deze dag aan om er bij de gemeente op aan te dringen zich méér in...

Meld je aan voor gebiedsgesprekken WarmtelinQ

Gasunie organiseert dit voorjaar opnieuw een aantal gebiedsgesprekken voor omwonenden over de aanleg van WarmtelinQ, de voorgenomen warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven richting Den Haag en Leiden. Er zijn er 6 gepland, steeds per tracédeel. Meer informatie en...

23 maart: kom met je ideeën naar de ALV!

Het zijn spannende tijden voor onze coöperatie! De energietransitie krijgt vaart en de eerste wijken zijn aan de slag gegaan met een wijkuitvoeringsplan. Energiek Leiden wil als bewonerscoöperatie nadrukkelijk een rol gaan spelen in de ontwikkelingen van de komende...

Watergeus voor elke windmolenaar

Voor alle leden van Energiek Leiden die participaties in De Watergeuzen hebben is er een speciaal bier gebrouwen om de aankoop van de molens te vieren. Heb jij je Watergeus niet kunnen ophalen op de Open Energie Dag? Kom dan op zaterdag 12 november tussen 12 en 14 je...