Rijnland Energie wil een leefbare regio

Rijnland Energie is een regionale energiecoöperatie in de regio Holland-Rijnland. We zijn opgericht door een aantal lokale energiecoöperaties en zij vormen ook onze leden. Ons doel: de energietransitie versnellen door samen te werken in de regio. Collectieve,...

Leidse Klimaattafel

EnergiekLeiden zet lokale denktank op voor een CO2 neutrale stad. De Leidse Klimaattafel bundelt de krachten van Leidse belanghebbenden om duurzame plannen en concrete projecten op het gebied van het klimaat te helpen realiseren. Bewoners, corporaties, ondernemers,...

Energieneutraal op Waardeiland

Voor Werner Haas uit de wijk Waardeiland kwamen de informatieavond en de Gagoed energiescan van de wijkambassadeurs van het Roodenburgdistrict als geroepen. Hij heeft het flink aangepakt, want het doel was om het huis energieneutraal te maken. Om te horen hoe hij deze...

GaGoed wijkambassadeurs op de Leidse Bijenmarkt

Op de Leidse Bijenmarkt, die sinds de 70er jaren een traditioneel terugkerend evenement is, staan natuur, milieu en duurzaamheid centraal. Dit jaar wordt de Leidse Bijenmarkt georganiseerd op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur op het terrein van het museum van...

Informatieavond over het verduurzamen van uw woning

Op 7 juni (donderdag) is er in de St. Josephschool een wijkavond waar u informatie en onafhankelijk advies kunt krijgen over hoe uw energierekening te verlagen, het comfort in huis te verhogen en wat u kunt doen voor een gezond leefmilieu. Aan bod komen praktische...