GaGoed wijkambassadeurs op de Leidse Bijenmarkt

Op de Leidse Bijenmarkt, die sinds de 70er jaren een traditioneel terugkerend evenement is, staan natuur, milieu en duurzaamheid centraal. Dit jaar wordt de Leidse Bijenmarkt georganiseerd op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur op het terrein van het museum van...

Informatieavond over het verduurzamen van uw woning

Op 7 juni (donderdag) is er in de St. Josephschool een wijkavond waar u informatie en onafhankelijk advies kunt krijgen over hoe uw energierekening te verlagen, het comfort in huis te verhogen en wat u kunt doen voor een gezond leefmilieu. Aan bod komen praktische...

Energiekleiden en Portaal werken samen aan energietransitie

EnergiekLeiden is gehuisvest in het kantoorgebouw van de woningbouw-vereniging Portaal. Als wederdienst ondersteunt EnergiekLeiden Portaal bij het ophalen van bewonerswensen op het gebied van verduurzaming. Op 31 oktober 2017 vond er een bijeenkomst plaats waarbij...

Prijsvraag: Kleine maatregelen, veel winst! 

Win een  energieverbruiksmanager ter waarde van € 130,– door inzending van uw bonnetjes van tenminste 3 door u aangeschafte en in uw huis geïnstalleerde “kleine energiebesparende maatregelen”. Op  1 oktober 2016 startten we als wijkambassadeurs voor  het...