Burgerberaad brengt advies over energietransitie uit aan de wethouder

12 december 2023

“Hoe kunnen we sneller stappen nemen richting minder en schonere energie?” Met die vraag ging het Burgerberaad Leiden aan het werk. Na 5 zaterdagen brainstormen, discussiëren en kennis verzamelen hebben de 150 leden nu advies uitgebracht aan de wethouder.

Het is een imponerende lijst geworden met een aantal duidelijke aanbevelingen, die ons als muziek in de oren klinken. We pikken er een paar uit:

  • Burgers en ondernemers moeten meer hulp krijgen bij verduurzaming en de informatie daarover moet veel beter te vinden zijn.
  • De gemeente moet inzetten op meer verschillende (lokale) warmtebronnen om woningen te verwarmen en de regie nemen in de warmtetransitie.
  • Elke wijk krijgt een passende warmteopslag.
  • Mensen met energiearmoede moeten hulp krijgen om hun energierekening omlaag te krijgen.
  • Er moeten meer zonnepanelen op grote daken komen, waar ook mensen zonder eigen dak van kunnen profiteren.
  • Er komen pilots voor het slim delen van stroom, zodat we minder last hebben van een overvol stroomnet.
  • De gemeenten moet mensen helpen overstappen op een groen energiecontract.
  • Particuliere verhuurders moeten met regels gedwongen worden om hun woningen duurzamer te maken, zonder extra kosten voor de huurder.

Het College van B&W gaat de adviezen nu eerst goed lezen. Daarna brengen zij op hun beurt advies uit aan de gemeenteraad, die beslist wat er met de voorstellen van het Burgerberaad gebeurt. Bekijk alle adviezen op de website van GaGoed.

Burgerberaad
Share This