Algemene ledenvergadering

8 november 2021

In de afgelopen maanden heeft Coöperatie Energiek Leiden een groot aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. Dat is zeer goed nieuws. De energietransitie komt in sneltreinvaart op gang en nu is het moment om actief betrokken te raken bij de veranderingen in je huis, je wijk en onze stad.

De coöperatie organiseert een eerste ALV op maandag 22 november om 19.30 uur, Rooseveltstraat 55, Leiden.

We nodigen onze leden en andere geïnteresseerden van harte uit om daarbij te zijn.

Tijdens de ALV zullen wij ons als bestuur voorstellen en maken we graag kennis met iedereen die de afgelopen tijd lid is geworden of dat overweegt. Verder zullen we iedereen bijpraten over de recente activiteiten van de coöperatie op het gebied van windenergie, energiebesparing en de Transitievisie Warmte van de gemeente Leiden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om ideeën en plannen te delen en van gedachten te wisselen over de rol die de coöperatie in de Leidse energietransitie zou moeten spelen. We hebben daar als bestuur uiteraard ook over nagedacht en zullen onze plannen ter bespreking toelichten.

We houden ons tijdens de ALV aan de coronamaatregelen die van kracht zullen zijn vanaf vrijdag 12 november.

Share This